Ήρθε η ώρα να ανεβείτε ένα κουκλοθέατρο! Pull aside the soft curtain, and the show begins. The colorful paint and the soft plush curtains of the finger puppet theatre add pleasure and dramatic effects respectively to the show. It is worth mentioning that the finger puppet theatre is made of high-quality wood and easy to assemble. Use the puppet theatre with the finger puppets to make the show funnier!

δαχτυλομαριονέτες-τρία γουρουνάκια

δαχτυλομαριονέτες-τρία γουρουνάκια

Standing Tabletop Kids Theater Fold-able And Easy to Store With Wooden Puppet Theater

Standing Tabletop Kids Theater Fold-able And Easy to Store With Wooden Puppet Theater