δαχτυλομαριονέτες-τρία γουρουνάκια

  • Περιγραφή
  • Ερευνα

The cute set of finger puppets is originated from the story of the three little pigs. With the fine designed wooden head and soft fabric body and clothes, finger puppets represent vivid images which will surely attract kids’ attention. Finger puppets encourage children to use their imagination and creativity. In the meantime, their language skills are trained. An exquisite finger puppet theatre is also available.

δαχτυλομαριονέτες-τρία γουρουνάκια

δαχτυλομαριονέτες-τρία γουρουνάκια

More product of finger puppet, please visit: https://www.gfwoodentoys.com/product-category/wooden-puppet-show-stage-childrens-puppets-and-puppet-theatre-kids/knitted-childrens-online-animal-puppets-toys/